FONO FA’A-FA’AVAE 2016

IANUARI

11

ASO GAFUA

KOMITI FA’ATONU

FA’ATALANOAGA A’OA’O  MO  MALUA

MAOTA IOANE VILIAMU – TAMALIGI

 

12

ASO LUA

KOMITI FA’ATONU

TA’UTINOGA – A’OA’O MO MALUA 

MAOTA IOANE VILIAMU – TAMALIGI

13

ASO LULU

KOMITI O MALUA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)

14

ASO TOFI

KOMITI FA’ATONU

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                       

IANUARI

15

ASO FARAILE

KOMITI FA’AMISIONARE

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                                 

IANUARI

18

ASO GAFUA

KOMITI O A’OGA

ASIASIGA

19

ASO LUA

KOMITI O A’OGA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                     

20

ASO LULU

KOMITI O A’OGA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                     

IANUARI

21

ASO TOFI

KOMITI O ATIINA’E

ASIASIGA

22

ASO FARAILE

KOMITI O ATIINA’E

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                     

IANUARI

26

ASO LUA

KOMITI O FE’AU ESE’ESE

ASIASIGA        

27

ASO LULU

KOMITI O FE’AU ESE’ESE

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)           

FEPUARI

9

ASO LUA

KOMITI O TUPE

ASIASIGA                                                

10

ASO LULU

KOMITI O TUPE

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                  

11

ASO TOFI

KOMITI O TUPE

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                  

MATI

 14

ASO GAFUA

KOMITI O A’OA’OGA KERISIANO

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                 

15

ASO LUA

KOMITI O MALUA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)             

16

ASO LULU

KOMITI FA’ATONU

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                 

17

ASO TOFI

KOMITI AU TOEA’INA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                

18

ASO FARAILE

KOMITI AU TOEA’INA

FONO - MAOTA IOANE VILIAMU (TAMALIGI)                 

FONO TELE 2016

ASO GAFUA 09 – ASO FARAILE 20 ME, 2016

 

Autu Fonotele 2016 :    VA’AIGA I LE AGAGA O LE ATUA

Theme 2016 :  Seeing the Spirit of God