Important Notice from the World Council of Churches through our General Secretary.  Refer link below

Faatalofa atu i le suafa manumalo o Iesu Keriso, le Ao o le Ekalesia. E faatulou atu foi i le pa’ia maualuga i Susuga i Toeaina ma outou Faletua, Susuga i Faafegaiga ma outou Faletua, Afioga i Tiakono Toeaina ma outou Faletua, Susuga i A’oa’o Fesoasoani ma outou Faletua, Afioga i Tiakono ma outou Faletua, le Pa’ia ma mamalu o aulotu, pulega ma Matagaluega i SAMOA MA ATUNU’U I FAFO – Tulou! Tulou lava.

A’e ua se’e atu le manuvale i le fogātia o ali’i e tu’uina atu le tusi o fuafuaga a le Faalapotopotoga o Ekalesia i le Lalolagi (WCC). Pe afai e iai se sui mamalu/pa’ia o le tatou Ekalesia e fia tu’uina atu sona agava’a i tulaga tau pese ma nisi vaega o lo’o taua e le tusi, ona faailoa mai lea.

Manuia tele le Ekalesia, Soifua o la outou auauna

Vavatau Taufao

Failautusi Aoao

doanload big Download link pdf document