• Important Notice
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

CALL : +685 24414
FAX 20429
5th Floor John Williams Building
Tamaligi, Apia
email us button

Admin : cccsit@cccs.org.ws   

ankara escort

au leoleo icon

TUSI AU LEOLEO

tusifaitau aso icon

TUSI FAITAU ASO

autaumafai icon

TUSI AU TAUMAFAI

EFKS MUSEUM

efks museum1


 

 FEAU O LE ASO!

(Message of the day)

 

 

Tusi Faitau: Filipi 3:1 – 11

“Ae peitai o mea uma sa aoga ia te au, ua ou manatu ua le aoga ia mea ona o Keriso. O lenei foi, e moni lava, o lo’u manatu ua le aoga mea uma lava ona o le silisili ese o le poto i la Keriso lo’u Alii; ona o ia ua ou faaleaogaina ai mea uma, ma ou manatu o otaota lava ia mea, ina ia ou maua Keriso.”  (fuaiupu 7 – 8)

Manatu Autu: Iloa i le olaga faasoo / Defined by discipleship

 

O le olaga faaso’o o le olaga taumulimuli. O le ituaiga olaga e faasino i le olaga masani o le mea nei ole tagata ua ta’ua o le so’o. O le soo o lona uiga, o le tagata po o l’e ua mulimuli, e lē muamua ae mulimuli ma le faamoemoe ia aoaoina ma faata’ita’i, faamasani ile faalologo ma usiusitai, ma faia mea uma e pei ona aoaoina ai o ia e lona matai po o lona faiaoga foi. O le faamoemoe ia manuia le so’o, ia soifua ma ola i mea uma ua aoaoina ai, aemaise ai,  o le valaauina e faa’auau le galuega  sa faia e le matai.

E faapea foi i a’oa’oga ma fetalaiga a le Alii o Iesu, e pei ona molimau ai le au-fai Evagelia. O loo faailoa ma faamalamalama mai ai e Iesu, le uiga moni ma le faamoemoe o le mea nei o le so’o, aemaise o latou ua filifili e fai ma ona soo moni, soo o Keriso. Fai mai Iesu; “Ai se tasi e fia mulimuli mai ia te au, ia faafiti o ia ia te ia, ma ave lona satauro, i le mulimuli mai ia te au.”

O le uiga lea o le faamoemoe o le Aposetolo o Paulo, e pei ona iai le vaega lenei o le Mataupu e 3 i lana tusi i le au uso faatuata i Filipi. Fai mai Paulo; e iloa le Kerisano moni, i le olaga faasoo. O le uiga faafaigofie o le manatu o le Aposetolo, o le avea ma Kerisiano, e faaleaogaina ai mea uma, ae tau lava o Iesu Keriso e naunau i ai.

E lē faapea o le tau suia o le faasinomaga ma le faaleaganuu o tagata nuu ese e avea ma Iutaia po sa Eperū, pe ole tausisi i tu ma agaifanua, o talitonuga o le lotu Iutaia, o le peritomeina ma tausi tulafono o le olaga o aso fai soo, ona avea ai lea ma Kerisiano. Leai, ua faamalosia e Paulo le au Kerisiano i Filipi, ia teena ia aoaoga ma manatu faapea. Ua faaleaogaina na mea uma, ae tau lava o Keriso e naunau i ai, ma tumau ai. Auā a maua Keriso ma ola ai, ua uma upu, ua avea outou e fai ma Kerisiano.

O loo manino i’inei, le molimau ola o le Aposetolo o Paulo, aemaise o lona silafia lelei  o le Mataupu o loo ia finau ai, auā foi sa ia soifua ma ola ai. O loo molimau le Aposetolo i lona foi mauaa loloto sa i ai muamua, i mataupu  o le Feagaiga Tuai, o se Iutaia, o le tausi i tulafono, aemaise o talatuu ma talitonuga o le lotu Iutaia. Peita’i ane, ina ua faau’uina o ia e le Atua, ma ua ia maua Keriso, ua ese ona lagona, ma ua ia tuueseina le olaga sa ola ai muamua, ma faaleaogaina ai na mea uma. Sa manatu o lona fanau mai o se Iutaia, e avea ai o ia o se Kerisiano e sili atu ona lelei, leai.

Le uiga lea o le matua. Fai mai Paulo;

“Ae peitai o mea uma sa aoga ia te au, ua ou manatu ua le aoga ia mea ona o Keriso. O lenei foi, e moni lava, o lo’u manatu ua le aoga mea uma lava ona o le silisili ese o le poto i la Keriso lo’u Alii; ona o ia ua ou faaleaogaina ai mea uma, ma ou manatu o otaota lava ia mea, ina ia ou maua Keriso.” 

Ioe, ua  manatu le Aposetolo o Paulo, e lē o le mea na amata mai ai o ia, e sili ona tāua, leai, o le mea aupito sili ona tāua,  o fea o loo agai i ai ma alu i ai o ia. Aemaise ai, o le latalata e mafai ona ia mulimuli ai i le Alii, o le  na faasatauroina ma toetu manumalo.

O le feau ma le faamalosiau lea mo le Ekalesia ma le au uso Kerisiano i Filipi, auā o le mea mautinoa, o lea ua avea foi latou ma soo e mulimuli ia Iesu Keriso. O le faamoemoe ia aua lava nei tepa i tua ile olaga sa amata mai ai, aemaise o le malosi mai o a’oa’oga ma talitonuga nei o Kerisiano Iutaia. O le faamoemoe, i taulai i luma le vaai, ma ia totonugalemu Keriso i faamoemoega uma, ma ia  talia lana faaolataga e ala i lona maliu ma lona toetu.

Auā o le uiga lea o le avea ai i ma Kerisiano, ma faauigaina ai i tatou o le lumanai, o le ala o le faatuatua ma le olaga faasoo.

O le feau foi lea o le Talalelei mo tatou. Ua faamanatu mai, o le avea o tatou ma Kerisiano, e iloa i le olaga faasoo. O le toatele o Kerisiano i nei aso, na ona faalagi o le Kerisiano, ae oti atoa le olaga faasoo. Toatele foi Kerisiano e na ole afisi o le ta’u ole Kerisiano, ma faamamapo le fia mamalu,  ae matuā le iloa lava ola faasoo. E musu e mulimuli, ae fia mata muamua. Fai mai ua leva ona Kerisiano, ae matuā le iloa alofa i le uso vaivai ma latou o moomia le fesoasoani. E iai foi Kerisiano i nei aso, ua iloa le olaga faasoo, peitai, a alu alu i luma, toe ai le solomuli, a sa’o sa’o i luma, ua faatifatifa, ua afe ma faaseetuagalu, ua lēlavā ola ile olaga faasoo. Ia tatou faamalolosi ma finafinau, ma ia tumau le moni ole avea ai o tatou ma Kerisiano. Le moni ma le faamaoni e pei ona iloa i lo tatou olaga faasoo. Tatou mulimuli ia Iesu Keriso ma agai pea i luma  ile faatuatua ma le salamo faamaoni.

O le olaga faasoo, o le GO TO LUMA lava, e leai se alu solomul!

Amene! 

 

 

Niutuiatua Onesemo (FS) 

.………………………………………

ankara escort