• Important Notice
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

CALL : +685 24414
FAX 20429
5th Floor John Williams Building
Tamaligi, Apia
email us button

Admin : cccsit@cccs.org.ws   

ankara escort

au leoleo icon

TUSI AU LEOLEO

tusifaitau aso icon

TUSI FAITAU ASO

autaumafai icon

TUSI AU TAUMAFAI

EFKS MUSEUM

efks museum1


 

MAIN OFFICE LOCATION

{mosmap width='100%'|height='400'|lat='-13.8338339'|lon='-171.7619089'|zoom=17'|mapType='Satellite'|text='CCCS Main Office</br>5th Floor John Williams Building</br>Tamaligi, Apia
Samoa.</br>'|tooltip='DWO'|marker='1'|align='center'}

CALL : +685 24414
FAX 20429
5th Floor John Williams Building
Tamaligi, Apia

email us button

FEAU O LE ASO

ASO TOFI 1 TESEMA 2022                     OPEN/DOWNLOAD  

ASO FARAILE 2 TESEMA 2022             OPEN/DOWNLOAD 

 FEAU O LE ASO!

(Message of the day)

 

Tusi Faitau; Neemia 5:1-12.

Matua- Fuaiupu e 9 ma se vaega o le fuaiupu e 11.

Ua ou faiatu foi, e le tatau le mea ua outou faia, tou te le savavali ea ma le mata’u i lo tatou Atua  ona o le faaluma mai o nuu ese ua ita mai ia te i  tatou. Sei outou toe tuu atu ia te i latou i lenei lava aso o latou fanua, ma o latou tovine.

Manatu Autu: O le aiã tatau i fanua, o le aiã tatau lava lea i le ola. The right to land, is the right to life

.

I le tu ma le aganuu a Isaraelu, o o latou fanua o le latou tofi lea mai le Atua, e tausi faapelepele ma taofimau iai auã o le latou igagato na totofi e le Atua e ola ai.

O lona uiga o le latou aiã tatau o le uumau ae ‘aua nei faatauina atu e sue ai ni o latou tamaoaiga faasili auã o le fanua o loo taatia ai le ola o le aiga.

 Ae ua le faapea le amio a nisi o le nuu o Isaraelu sa fesagai ma galulue faatasi ma Neemia e pei o le Tusi Faitau o lenei aso.

Ua manino le amioletonu ua fai i o latou fanua ua ala ai ona tiga ma faitio nisi o latou aiga ona ua faatau atu i tagata ese nisi o fanua ae ua tutupu ae fanau ua tau sue ni fanua e nonofo ma galulue ai. O nisi foi ua faatau atu fanua ina ia maua mai ai meaai e tausi ai aiga ona o le oge, ae o nisi ua faatau atu e totogi ai a latou aitalafu tupe sa fai e fai taulaga ai i le Atua.

Ua vevesi ai aiga ma le nuu ona o nei faatauga fanua ua galo le faataua o fanua na totofi e le Atua mo aiga taitasi ina ia ola manuia ai. Ua tosina i tupe faasili e maua ai ma manuia ai le tagata e toatasi ae fall le toatele o le aiga. Ua maua e Neemia le tala ma ua tele lona ita i ai latou na faia lenei amioleaga. Ua ia aami ma aoai ma faatonu atu i le sese o le latou faamuamua ae tuu le faimeatonu e tatau ona fai. Ua avaga o latou loto i tupe faasili ae galo le ola ole aiga ma le nuu o loo taoto i fanua.

Na matua sosofa e Neemia lagona manatu faapito aemaise lava i nisi o taitai ma matai o aiga sa silimusa i nei faiga piopio e pei o le fuaiupu ua fai ma Matua. E le tatau le mea ua outou faia, tou te le savavali ea ma le mata’u i lo tatou Atua  ona o le faaluma mai o nuu ese ua ita mai ia te i  tatou. Sei outou toe tuu atu ia te i latou i lenei lava aso o latou fanua, ma o latou tovine.  

Ua silafia lelei e Neemia e aiã uma tagata i fanua e le o se mea e faumalo ai se toatasi, Ae le gata i lea, e le aveesea lava le talitonuga o Neemia o fanua o Isaraelu ua uma ona vaevaeina, o le latou tofi mai lea Atua.

O le ala lea o le feagaiga ma le Atua i le nuu folafolaina o le laueleele e tafe ai le suasusu ma le meli. O fanua e o’a ma tamaoaiga i soo se mea e fai mo lona nuu. E tausi ma apelepele e le Isaraelu.

Talofa ia Neemia o le taitai e manino i le faasinomaga o le ola. O le latou aiatatau i o latou fanua, o le latou aiatatau foi lea i le ola o Isaraelu. E leaga le manatu faapito ma le sue o o latou tupe faasili i lo latou tofi mai le Atua.

Ua ave lava se lagona i tulafono poo pili e 3 o fanua lea na faatotope e le faigamalo lea na tea nei i le ave o le pule i Sa’o o aiga e pulea toatasi fanua Samoa, semanu o le ata lea e oo iai si o tatou atunuu, o le a tafilisaunoa le Sa’o i lana pule e faatau ai fanua ae vevesi ai aiga ma oo ai foi i le faamasinoga.

Ose faamalosi foi o lenei aso i ai tatou uma aemaise taitai o nuu ma aiga ina ia silasila totoa i le taua o o tatou fanua auã o o tatou tofi foi na totofi mai e le Atua.

Ia pule ma le tonu ma tausia lelei ma faasoa lelei auã le manuia o lau fanau ma ou aiga uma. ‘Aua ma le manatu faapito ae pule ma le alofa ma le fetausiai ma ou aiga. Ua aoao mai le taua o le manatu autu o lenei aso. O le tatou aiã tatau i le fanua, o le tatou aiã tatau foi lea i lo tatou ola. A leai se fanua, ua puleesea foi le ola. Ona talofa lea i fanau lalovaoa o le lumanai.

O le ala lea na tuuina ai e Iesu le pule i ona soo e o e talai le Talalelei , ia fai ma le loto maulalo ma le alofa, faaola i le tagata o loo fia maua le fesoasoani ma le saisaitia i pule leaga a nisi. Ae faavae mea uma i le nofo fealofani.  Ia manuia lavasiga o leni aso. Amene.

 

Onosai Nofoaiga (FS)

.………………………………………

ankara escort